Družinsko podjetje Univerzal d.o.o.

Spodaj je predstavljeno družinsko podjetje Univerzal d.o.o., njihov pogled na to kaj je družinsko podjetništvo, kakšne so značilnosti družinskih podjetij ter zgodba podjetja Univerzal d.o.o.

KAJ JE DRUŽINSKO PODJETJE

Družinsko podjetje je tisto podjetje, v katerem so zaposleni večinoma družinski člani oz. glavne funkcije zasedajo družinski člani. Različni avtorji strokovne literature definicijo družinskega podjetja razlagajo različno; nekateri družinsko podjetje pojmujejo kot podjetje, kjer je večinski lastnik podjetja ena družina. Spet drugi avtorji pravijo, da je družinsko podjetje tisto podjetje, ki je povezano z najmanj dvema generacijama družine, ki imata vpliv na politiko podjetja in družinske načrte. 

Vsem avtorjem pa je skupna povezava delovanja družine s podjetjem. 

ZNAČILNOSTI DRUŽINSKIH PODJETIJ

Po pregledu raziskav je bilo ugotovljeno, da imajo družinska podjetja (najmanj 60% podjetja je v lasti družine) v primerjavi z ne-družinskimi podjetji naslednje značilnosti: 

 • Družinsko podjetje je bolj navznoter usmerjen ali zaprt sistem (od družine odvisen sistem).
 • Podjetniki v družinskem podjetju so nekakšni »pionirji« – vsestranski, splošno aktivni, prilagodljivi in organizacijsko zelo sposobni. 
 • Družinsko podjetje ni naklonjeno tveganjem
 • Družinsko podjetje potrebuje manj socialne varnosti ter gospodarskega sodelovanja
 • Družinsko podjetje ni naklonjeno rasti, temveč strmi k stabilnemu poslovanju na dolgi rok
 • Družinsko podjetje je manj usmerjeno k dobičku, in manj progresivno ter dinamično kot ne-družinsko
 • Plačila so v družinskem podjetju velikokrat višja, kot običajno določajo kolektivne pogodbe
 • Družinsko podjetje bolj skrbi za zadovoljstvo zaposlenih (ne-družinskih članov).

DRUŽINSKO PODJETJE UNIVERZAL D.O.O.

Opis podjetja in zgodovina

Družinsko podjetje Univerzal d.o.o. se uvršča med mikro podjetja. Locirano je v Posavju, v kraju Jesenice na Dolenjskem in nastopa v kovinsko-predelovalni panogi.  

Začetki podetja Univerzal d.o.o. segajo v leto 1982, ko sta zakonca Bizjak pričela z obrtno dejavnostjo, in sicer sta proizvajala dele krmilnih mehanizmov za nekaj tipov takrat aktualnih vozil. Z leti sta svoj nabor izdelkov širila v skladu s potrebami trga, in podjetje tako že več kot 20 let proizvaja krmilne mehanizme za vse traktorje, avtobuse, tovorna vozila ter druge stroje. https://www.univerzal.si/novice-in-nasveti/volanski-koncniki

Družinsko podjetje Univerzal d.o.o. zadnje desetletje velja za vodilnega proizvajalca v Sloveniji tovrstnih delov, in svoje izdelke širi tudi v tujino. Z rezervnimi deli za traktorje in tovorna vozila je prisotno predvsem na nemškem in avstrijskem trgu (Lenkungsteile – Kugelgelenke, Spurstangen, Lenkstangen) – https://www.univerzal.si/de/lenkungsteile. 

 V zadnjih 15 letih je družinsko podjetje Univerzal d.o.o. svoj proizvodni program razširilo na področje vakuum komponent. Glavni kupci za vakuum komponente so nemška podjetja, specializirana za vakuumske sisteme v prehrambni, tiskarski, kemijski in drugi industriji. Vakuumski ventili – t.i. Vakuumventile https://www.univerzal.si/de/vakuum-komponenten so na nemškem trgu veliko bolj iskani kot na našem trgu, saj je nemški, italjanski, pa tudi francoski trg izredno močen v vakuumski industriji. 

Njihov proizvodni program zajema tudi druge izdelke iz kovin po naročilu kupcev. Obdelava kovin https://www.univerzal.si/cnc-obdelava-kovin se vrši na cnc strojih, ki omogočajo izdelavo različnih izdelkov po načrtu ali vzorcu kosa. Obdelujejo razne kovine in jekla na način struženja in rezkanja. 

družinsko podjetje univerzal d.o.o.
Družinsko podjetje univerzal d.o.o.

Delovanje podjetja in nasledstvo

Družinsko podjetje Univerzal d.o.o. trenutno zaposluje 4 ljudi; 3 družinske člane ter enega ne-družinskega člana. Na začetku sta obrt vodila zakonca – starša, potem se je v podjetje vključil še sin, in kasneje še hčer. Zadnjih nekaj let je oče-ustanovitelj v pokoju, vendar pa je njegova vloga v podjetju še vedno zelo velika in pomembna. 

Število zaposlenih je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko upadlo, predvsem zaradi zmanjšanega obsega dela. Temu botrujejo tudi odnosi družinskih članov; pojavljajo se trenja med generacijami (oče-sin) in tudi med naslednikoma (sestra-brat). Podjetje se že vrsto let spopada s problematiko nasledstva, in nikakor uspešno ne izpelje tega procesa. To se odraža tudi na drugih zaposlenih, ki so, zaradi posledično slabega vodenja, zapustili podjetje. 

V takšnih primerih je najbolje poiskati novega vodjo podjetja, ki ni družinski član. Vendar je zaradi narave ustanovitelja ta odločitev že vrsto let zapostavljena, saj ustanovitelj še vedno želi, da posle prevzameta naslednika. A ker sta dva, ki nikakor ne najdeta skupnega »jezika«, je nasledstvo v podjetju Univerzal d.o.o. še vedno uganka. Ustanovitelj je kljub temu, da je v pokoju, še vedno zelo vpleten v delovanje in organizacijo podjetja. Verjetno bo tako še nekaj časa, dokler bo ustanovitelj fizično sposoben voditi podjetje. 

Trenutna situacija v podjetju Univerzal d.o.o. nakazuje na negotovo prihodnost podjetja in težave pri delovanju podjetja v prihodnosti ali celo morebitno zaprtje podjetja. Zaradi problematike nasledstva in neskladja družine, ki velja za največjo težavo družinskih podjetij, je delovanje podjetja Univerzal dolgoročno vprašljivo. Ustanovitelj bo moral sprejeti določene odločitve ali pa se v celoti umakniti iz podjetja. Vendar pa tega ne stori, saj se zaveda, da trenutna situacija ne obeta dobrega delovanja podjetja. Nekakšen začaran krog, ki kroji usodo tega, sicer stabilnega proizvodnega podjetja. 

KRITIČNI DEJAVNIKI USPEHA DRUŽINSKIH PODJETIJ

Družinska podjetja se soočajo s podobnimi izzivi in problematiko kot večina ostalih podjetij, le da je njihova naloga še veliko bolj zahtevna. 

Težave nastanejo zaradi usklajevanja poslovnega in osebnega življenja ter odnosov družine. 

Družinska povezanost in pripadnost je lahko ključen dejavnik uspeha družinskih podjetij. 

Hkrati pa so slabi družinski odnosi in prepiri lahko ovira za rast in uspeh družinskih podjetij. 

Odnosi v družinskem podjetju

V družinskem podjetju se prepletata dve vrsti odnosov:

 • Družinski odnosi
 • Poslovni odnosi

Za uspešno delovanje družinskega podjetja je potrebna skladnost v obeh odnosih. 

Ob neskladju v obeh odnosih pa lahko družinsko podjetje naleti na mnoge težave pri delovanju podjetja. 

Razlogi za neskladnost v odnosih so:

 • Potomci ustanoviteljev družinskega podjetja zavzemajo delovna mesta, kljub temu, da za to delovno mesto niso primerno izobraženi in nimajo potrebnih znanj
 • Preobremenjenost podjetja z družinskimi člani – V kolikor delovnega mesta za člane družine v podjetju ni, pa se ga ustvari 
 • Družinski odnosi in interesi krojijo politiko poslovanja in sprejemanje odločitev v podjetju
 • V primeru več potomcev, od katerih niso vsi zaposleni v družinskem podjetju, se lahko pojavljajo težave pri odločanju o delitvi dobička ipd.
 • Rivalstvo med potomci (nasledniki) lahko deluje uničujoče na poslovanje
 • Družinsko podjetje lahko predstavlja za potomce tudi breme, saj se znajdejo v dejavnosti, ki zanje ni primerna in jih ne zanima, vendar pa zaradi čustev do družinskega podjetja in posledično do staršev, težko zapustijo družinsko podjetje

Dejavniki uspeha družinskega podjetja

Družinsko podjetje je lahko zelo uspešno kadar:

 • je družina kot takšna (izven podjetja) povezana s stabilnimi odnosi
 • so družinski člani ustrezno usposobljeni za delovno mesto, ki ga zasedajo
 • v družinskem podjetju vlada urejena organizacijska kultura, razdeljene delovne naloge in jasno opredeljene odgovornosti
 • so člani družine usklajeni pri oblikovanju strategije in ciljev podjetja, ter poti, kako doseči cilje
 • se ustanovitelj zna pravočasno in  ustrezno pripraviti naslednike na prevzem njegove funkcije ter
 • se ustanovitelj pravočasno umakne iz podjetja. 

V kolikor je eden izmed navedenih pogojev neizpolnjen, se to lahko hitro odraža na delovanju podjetja. Družinsko podjetje, ki ne izpolnjuje vseh zgoraj nevednih pogojev, lahko slabo deluje in dolgoročno propade.  

Družinsko podjetje Univerzal d.o.o. teh pogojev nima zadovoljenih, zato je njihov obstoj ogrožen. Že več kot desetletje se spopadajo s težavami pri nasledstvu in neskladji pri poslovnih procesih v podjetju. Posledično je podjetje zapustilo kar nekaj zaposlenih, in čas bo pokazal, kako se bo ta problematika rešila. 

PREDNOSTI IN SLABOSTI DRUŽINSKIH PODJETIJ

Družinska podjetja imajo v primerjavi z ne-družinskimi mnoge prednosti in slabosti: 

Prednosti družinskih podjetij

 • Visoka pripadnost družinskih članov
 • Izkušenost in posebna znanja družinskih članov
 • Visoka stopnja prilagodljivosti v času, delu in denarju
 • Stabilna kultura
 • Razmišljanje na dolgi rok
 • Hitro sprejemanje odločitev
 • Ponos in zanesljivost družinskih članov

Slabosti družinskih podjetij

 • Togost (rigidnost) podjetja
 • Slabše pridobivanje kapitala
 • Težave s prenosom posla na naslednike – nasledstvo
 • Vpliv čustev in odnosov na poslovanje
 • Težje soočanje s poslovnimi izzivi
 • Zastarele metode vodenja in težje prilaganje na modernizacijo metod vodenja
 • Vodstvene funkcije zasedajo družinski člani, ki pa velikokrat nimajo za to ustrezne izobrazbe ali znanj
 • Ne-družinski člani so omejeni v napredovanju in zato velikokrat zapustijo podjetje.

Družinsko podjetje Univerzal d.o.o. ima določene prednosti in slabosti; prednost je predvsem velika izkušenost in posebna znanja, ki jih imajo družinski člani ter prilagodljivost družinskih članov in posledično celotnega podjetja. Med slabostmi pa se najdejo predvsem vpliv čustev in odnosov ter starih zamer med družinskimi člani, ki posledično vplivajo na otežen proces prenosa poslov na naslednike, izbiro naslednika in splošno vzdušje v podjetju. 

PRIMERI DRUŽINSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI IN SVETU

Družinska podjetja so zelo pomemben del slovenskega gospodarstva. Podatki kažejo, da je med majhnimi in srednjimi podjetji v Sloveniji kar 83% družinskih podjetij. 

Večina družinskih podjetij v Sloveniji zaposluje manj kot 50 ljudi. Ta družinska podjetja posamično običajno ustvarjajo letne prihodke v višini do 4 mio EUR, delujejo že več kot 20 let, vodi pa jih prva ali druga generacija lastnikov.

Primeri uspešnih družinskih podjetij v Sloveniji: 

 • Agitavit Solutions, d. o. o. 
 • Ciciban (Afit, d. o. o.)
 • Damatech, d. o. o.
 • Logar trade, d. o. o. 
 • Marmor Hotavlje, d. o. o. 
 • Oblak Group, d. o. o.
 • Pivovarna Pelicon d. o. o.
 • Polycom Škofja Loka, d. o. o.
 • Rigo, d. o. o. 
 • TERA d. o. o., Tolmin

Tudi v svetovnem merilu se pojavlja veliko uspešnih družinskih podjetij, kot so npr.:

 • Harley Davidson
 • BMW
 • Lego
 • Walmart
 • Loreal
 • Mercedes Benz
 • Samsung.

NASLEDSTVO V DRUŽINSKIH PODJETJIH

Nasledstvo družinskega podjetja je ena najpomembnejših tem v raziskavah družinskega podjetništva. 

Prehod družinskega podjetja v drugo generacijo prinese težave z izzivom nasledstva. Pojavlja se odpor proti planiranju, težave pri vodenju prehoda v naslednjo generacijo ter izbira pravega naslednika, ki ni vedno sin/hčer.

 Dejavnike, povezane z učinkovitimi prehodi na naslednje generacije, lahko razdelimo v tri splošne kategorije:

Raven pripravljenosti naslednikov: 

 • formalna izobrazba
 • usposobljenost in delovne izkušnje izven podjetja
 • število let zaposlitve v podjetju in/ali panogi
 • motivacija, da se pridružijo podjetju

Odnosi med družinskimi in poslovnimi člani: 

 • komunikacija
 • zaupanje
 • predanost
 • zvestoba 
 • družinski spori
 • sorodstveno/medgeneracijsko rivalstvo
 • ljubosumje/zamere
 • konflikti
 • skupne vrednote in tradicije

Dejavnosti načrtovanja in nadzora: 

 • načrtovanje nasledstva
 • davčno načrtovanje
 • uporaba zunanjega nadzornega sveta
 • uporaba družinskih poslovnih svetovalcev
 • ustanovitev družinskega sveta.

Veliko družinskih podjetij se pri soočanju s poslovnimi izzivi odloči tudi za zunanjo pomoč. V Sloveniji deluje center za Družinsko podjetništvo družinskopodjetništvo.si, ki ponuja pomoč in svetovanje tako ustanoviteljem, kot naslednikom v družinskim podjetjem.