Podjetništvo v Sloveniji [Trendi + primeri dobrih praks malih podjetnikov v Sloveniji]

Podjetništvo v Sloveniji “mora biti” (zaradi trenutne gospodarske situacije) in je (zaradi ambicij posameznikov, da vodijo svoje podjetje), vedno bolj v razmahu. 

Nekatere slovenske raziskave dokazujejo, da več kot polovica Slovencev meni, da je podjetništvo v Sloveniji (kljub vse bolj zaostreni konkurenci), dobra izbira kariere (vir 1).

Čeprav se za samostojno podjetništvo, v Sloveniji, praviloma odloča mlada/srednja generacija (vir slika 2), številne druge študije dokazujejo, da se za podjetništvo v Sloveniji, odločajo posamezniki iz najrazličnejših razlogov (t.i. podjetništvo iz nujnosti (vir 3), družinsko nadaljevanje podjetništva, socialno podjetništvo, itd…).

podjetništvo v sloveniji starost
Vir raziskave: GEM Slovenija, APS

Katere so glavne pasti malega podjetništva

Kar se tiče podjetništva v Sloveniji (ki ima, tako kot po drugih državah, v mladi generaciji, v pretežni meri, ambicijo “preseliti” ali vzpostaviti delovanje podjetja na internet) – vir spodnja slika, predstavljajo glavne izzive mladega podjetništva v Sloveniji, predvsem naslednje ovire:

  • učinkovita promocija in skrb za rast spletne strani
  • prodajno delujoča spletna trgovina oz. stran
  • prodajne/komunikacijske veščine
  • kadrovske kapacitete (predvsem pri start up podjetnikih, ko ti dosežejo točko širitve)
  • računovodstvo/zakonodaja na področju podjetništva
Zanimanje za izdelavo spletnih strani v Sloveniji. Vir: načrtovalnik ključnih besed Google.

NAMIG: Iz (v trenutku nastajanja tega zapisa) izkušenj zapišem, da je večina vzrokov za neučinkovito spletno podjetništvo, povezanih s strahom in nujo, da spletna/prodajna zgodba uspe. Posledično opažam bolj “stihijski/ad hoc” pristop k spletnemu nastopu, manj pa premišljenega/strateškega načrtovanja spletne prodaje in trženja.
Čeprav sem leta 2012 tudi sam svojo spletno, podjetniško zgodbo začel “stihijsko in ad hoc”, danes priporočam predvsem dober načrt, pametno izbiro produkta in storitve in predvsem ne se ustrašiti, če podoben produkt ponuja na trgu vaša konkurenca.
Če obstaja konkurenca, je to vsaj dokaz, da obstaja trg za produkt oz. storitev. V mnogih primerih se namreč startupi gredo podjetništva s produkti za katere niti ne preverijo ali na spletu, zanje, obstaja trg. Kreiranje novih potreb na trgu lahko stane oooogromno denarja (in časa). Priporočam: Opis marketinške strategije moje spletne prodaje in nastopaMatijaZajšek.com

Katere priložnosti ponuja podjetništvo v Sloveniji [napram podjetništvu v tujini]

  • Glavno priložnost za podjetništvo v Sloveniji (predvsem na spletu), vidim predvsem v tem, da večina podjetnikov Slovenijo, smatra za majhen trg. In posledično sklepa, da na domačem trgu, ni mogoče (več) doseči ustreznih in želenih prodajnih ter poslovnih ciljev.

Hkrati, velika večina podjetnikov v Sloveniji, po tem, ko doseže določene prodajne rezultate na domačem trgu, svojo pozornost usmeri v osvajanje tujih trgov (medtem, pa jih precej izmed njih, izgubi pozornost na domačem trgu).

Že res, da je slovenski trg majhen in posledično tudi manj zanimiv za podjetnike v Sloveniji. A majhnost slovenskega trga prinaša tudi svojo največjo prednost – to je manjšo težavnost konkurence.

Zaradi malega, slovenskega, spletnegaa trga, je, vsaj v primerjavi z drugimi velikimi spletnimi trgi, konkurenca manjša, posledično pa se slovenski podjetniki, lahko na majhnem trgu, največ naučijo (pa tudi rezultate za “podjetniško preživetje” lahko dosežejo, ker tako majhen trg, pa Slovenija, spet ni).

Krasne primere, ki že več let, zelo učinkovito “vnovčujejo” majhnost slovenskega spletnega trga, kljub velikim “igralcem” v njihovih panogah, lahko vidite med številnimi podjetniki….

Poglejte spodnji primer:

podjetniška priložnost malega podjetja slovenija
Med samimi veliki “igralci” v panogi pohištva, se spletna trgovina Pohištvo123.si, s svojimi regali za dnevne sobe, nahaja na prvi strani Googla, med top 5 ponudniki (brez, da za to plačuje s plačljivim oglaševanjem). Za regale za dnevne sobe se na slovenskem trgu, na mesečni ravni zanima čez 1300 interesentov (na spletu), hkrati pa približno 412.000 spletnih strani, omenja najrazličnejše regale, na svojih spletnih straneh.
  • Dodatna priložnost za manjše podjetnike v Sloveniji, je tudi t.i. doseganje sinergijskih učinkov s pomočjo združevanja interesov malih podjetnikov.

Tako kot se združujejo in učinke skupnega nastopa, v Sloveniji, vnovčujejo velika podjetja, je ta ista priložnost, omogočena tudi malim podjetnikom.

Primer….

Z zgoraj opisano spletno trgovino Pohištvo123.si, lastniki in avtorji spletne strani Omega3.si, sodelujemo že vrsto let.

Zraven Omega3.si spletne strani, smo izdelali tudi mi, nekatere spletne strani v pohištveni panogi (Mizarstvo.si, Otroškesobe.com, Drsna-vrata.si), na vseh teh pa se povezujemo s spletno stranjo Pohištvo123.si (izmenjujemo povezave, objavljamo prispevke za obiskovalce spletnih strani (primer 1, primer 2), pišemo bloge, izmenjujemo učinkovite spletne prakse iz naslova optimizacije spletnih strani, itd…)

POVZETEK POGLAVJA: Podjetništvo v Sloveniji, na spletu, RESNIČNO NI REZERVIRANO SAMO ZA VELIKE SPLETNE TRGOVCE IN ŽE POZNANE BLAGOVNE ZNAMKE.
Čeprav večina teh, ki začenja s trženjem na internetu, (delno pravilno) sklepa, da je slovenski trg, za spletno prodajo, premajhen, pomeni majhnost slovenskega trga tudi prednost – slovenski trg je med spletnimi trgi, zaradi svoje majhnosti, LAHEK trg. To pa predstavlja PRILOŽNOST za učenje, za rezultate in (ko podjetniki “osvojite” slovenski spletni trg), odlično odskočno točko za tuje trge. Priporočam: Kako se odločiti kaj prodajati preko spleta

Podjetništvo v Sloveniji & nekateri primeri dobrih praks malega, spletnega podjetništva pri nas

Nekateri, zelo učinkoviti primeri uspešnega podjetništva (na spletu), so prikazani spodaj.
Zraven boste našli kratke opise in razlage v čem je pristop predstavljenih spletnih strani, k podjetništvu, tako učinkovit….

Učinkovita podjetniška transformacija medijskega portala Varčevanje-energije.si

Predvsem v preteklosti, je veljalo, da splet (v Sloveniji) predstavlja vrhunsko poslovno priložnost za medijske portale in spletne strani, ki se ukvarjajo z objavljanjem novic. V kolikor je podjetje uspelo te novice umestiti še v tiskani medij (npr. v obliki mesečne revije, ipd…), je s tem svojim strankam, naročnikom oglasov v teh novicah, uspelo pridobivati več kupcev, povečevati prepoznavnost blagovne znamke, itd…

Tako so začela v preteklosti nastajati številna medijska, spletna mesta, podjetništvo na področju spletnih medijev pa je (tudi v Sloveniji) zacvetelo v polnem zamahu. Zmagovala so podjetja, ki so pretežno gradila na moči svojih tiskanih medijev.

S padanjem interesa za tiskane medije (vir Raziskava Iprom, 4), je seveda začel upadati interes podjetnikov za oglaševanje v njih in podjetja, ki so na začetku, prvenstveno svoje poslovne modele gradila na tiskanih medijih, so se znašla v težavah.

Med enega izmed najbolj učinkovitih slovenskih, spletnih portalov, ki je uspešno izvedel transformacijo iz tiskanega medija v spletnega, hkrati pa sodi v skupino majhnih podjetnikov, sodi specializiran spletni portal za varčevanje energije (Varčevanje-energije.si).

Nekoč eden najbolj prepoznavnih tiskanih medijev z najrazličnejšimi uporabnimi nasveti za varčevanje energije (o toplotnih črpalkah, o sončnih elektrarnah, o vožnji na elektriko, itd….), sodi danes med vodilne spletne, specializirane portale, ki večino kupcev svojim poslovnim partnerjem in strankam, zagotavlja ravno preko svoje spletne strani.

podjetniska zgodba varcevanje energije

Primer uresničevanja ideje za nove podjetniške priložnosti – [primer spletnega trženja podjetja Sanjski-Sopek.si]

Spletna stran Sanjski-sopek.si iz Škofje Loke, na slovenskem spletnem trgu ponuja poročne storitve.

Strinjali se boste, da je ena izmed priporočljivih, učinkovitih, praktično pa skoraj “obveznih” vrlin podjetništva, tudi izvirnost, unikatnost ter drugačnost. Ob vedno večjem naraščanju (spletne in druge) konkurence, ki ponuja podobne rešitve (v tem primeru poročne storitve), konkurenčno prednost podjetnikom predstavljajo tudi unikatni in edinstveni pristopi pri trženju in pozicioniranju svojih blagovnih znamk.

Hkrati pa morajo podjetniki, ki so s svojimi spletnimi stranmi, pozicionirani že odlično, vedno znova skrbeti, da poiščejo nove trge in monetizacijske priložnosti za prodajo na teh.

Sanjski-sopek.si slovenska poročna scena in trg zelo dobro pozna. Kako tudi ne bi, ko pa je spletna stran Sanjski-sopek.si ena izmed vodilnih in tudi na vrhu Googla, pozicioniranih spletnih strani v povezavi z dekoracijo porok in poročnimi šopki.

Ena izmed “niš” na trgu ponudnikov poročnih storitev so zanimanja za najbolj zanimive poročne lokacije v Sloveniji. Sanjski-sopek.si je med ponudniki poročnik storitev, eden izmed prvih, ki je prepoznal zanimanje in monetizacijsko priložnost na tem trgu – zato tudi aktivno, na svojih spletnih straneh, opisuje najboljše poročne lokacije v Sloveniji:

podjetništvo v sloveniji nove priložnosti

NAMIG: Za razliko od številnih drugih podjetniških priložnosti, spletni kanali omogočajo najrazličnejše poti, tudi za blagovne znamke, ki sicer svojo prepoznavnost in rezultate iz sistemskega nastopa na internetu, že dosegajo.
Generalno gledano je za učinkovit digitalni marketing, ključno, da podjetniki izberete najbolj primerne digitalne kanale (za svoje ciljno tržišče), ustrezen način komuniciranja in plasiranja vsebin ter, da se “držite” konsistentno vašega načrta marketinških in prodajnih aktivnosti.

Podpora podjetništvu v Sloveniji – Razpisi in vavčerji slovenskega podjetniškega sklada ter ugodno financiranje (kreditiranje za s.p.-je)

Glede na to, da podjetništvo, ne samo v Sloveniji, ampak kar na sploh vsepovsod, zraven kakovostnega poslovnega načrta, zahteva tudi finančna sredstva, ne bo odveč spomniti, da slovenski podjetniški sklad (vir 5) za namene zagona novih in obstoječih podjetniških zgodb, vsake toliko, razpisuje in spodbuja slovenske podjetnike preko razpisov in vavčerjev.

Poleg tega, pa lahko mikro, mala in start up podjetja za zagon podjetništva koristijo tudi t.i. mikrokredite in druge oblike financiranja komercialnih bank. Ena izmed bolj fleksibilnih oblik financiranja podjetništva je t.i. dolgoročni kredit, ki ga banke (npr. Abanka) ponujajo za financiranje sprotnega poslovanja, nakup osnovnih sredstev, refinanciranje lastnih sredstev, itd…

Ogromno uporabnih informacij za podjetništvo v Sloveniji ponuja tudi slovenski podjetniški observatorij – IPMMP (vir 6), eno izmed dobrih praks prenove spletnega mesta (trgovine + celotne spletne strani), pa je preko vavčerjev za spodbujanje podjetništva, vnovčilo tudi slovensko podjetje, ki ponuja industrijsko oblikovanje, Kreal d.o.o.

Zanimivi organizatorji seminarjev za podjetništvo v Sloveniji

Če se nameravate odločiti za obisk katerega od seminarjev za podjetništvo v Sloveniji, priporočam, da spremljate spletne strani, ki različne podjetniške seminarje organizirajo že dlje časa:

Viri:

1 – Kako zagreti za podjetništvo smo Slovenci – MladiPodjetnik
2, 3 – Ženske podjetnice v Sloveniji imajo potencial spečih Trnuljčic
4 – Medijska potrošnja 2018; Valicon + IPROM
5 – Slovenski podjetniški sklad
6 – slovenski podjetniški observatorij – IPMMP