Vsebinski marketing [Kaj je & Primeri]

Vsebinski marketing (na spletu) je ena izmed tistih vej marketinga, za katero zanimanje, skozi vso obdobje razvoja ustvarjanja najrazličnejših vsebin, ves čas, nenehno raste (vir 1 – Google Trends):

vsebinski marketing trend

Na spletnem trgu je tudi vedno več podjetij, ki ima svojo strategijo vsebinskega marketinga dokumentirano in zapisano. Ter jo tudi redno izvaja (vir 2 – Content marketing statistics – Optinmonster):

vsebinski marketing strategija

Razlogi, zakaj vedno več podjetnikov na spletu zanima resen pristop k izvajanju vsebinskega marketinga, so predvsem v tem:

 • Google (kot največji spletni iskalnik na svetu) “ljubi” vsebine.
  Na vrhnjih mestih svojega spletnega iskalnika prikazuje spletne strani, ki so sposobne prikazovati najbolj uporabno in koristno vsebino, hkrati pa Google z vedno več vsebinami, ki jih podjetja, objavljamo na internetu, “hrani” svojo umetno inteligenco. Kar zagotavlja, da je Googlov iskalnik iz leta v leto, samo še boljši. Več: Kako do prvih mest na Googlu
 • vsebinski marketing prispeva k večji prodaji podjetij preko spleta. Poenostavljeno razloženo, različne vrste spletnih vsebin, poskrbijo za to, da prebujajo pozornost uporabnikov, zbujajo njihov interes, prebudijo željo po nakupu in tudi spodbujajo k nakupom.
 • vsebinski marketing podjetjem omogoča, da nadzorujejo komunikacijo s svojimi potencialnimi kupci v vseh fazah njihove prodajne poti.
  Za potencialne kupce, ki šele prebirajo prve informacije v zvezi z določenimi produkti ali storitvami, vsebinski marketing poskrbi s t.i. informativnimi spletnimi vsebinami (npr. podcasti, videii, blog zapisi,…), za interesente, ki so v fazi nakupa, vsebinski marketing pripravlja t.i. pristajalne strani in opise produktov v spletnih trgovinah.
 • za razliko od ostalih oblik marketinga, je vsebinski marketing, potencialnim kupcem, manj “nadležen”; saj v prvi vrsti potencialne kupce priteguje, ne pa nanje pritiska k odločitvi za nakup.
 • vsebinski marketing prispeva k dvigovanju zavedanja o blagovni znamki, saj omogoča, da skozi različne vrste spletnih vsebin, na različnih spletnih platformah, podjetja komunicirajo s svojimi publikami na način, ki ustreza posameznim ciljnim publikam

Kaj boste spoznali v tem zapisu…

Kaj je vsebinski marketing

Pojem vsebinski marketing (na spletu) označuje ustvarjanje najrazličnejših spletnih vsebin z namenom pritegovanja, nagovarjanja in komuniciranja podjetij s spletnimi publikami.

Med najbolj popularne in največkrat uporabljane vrste vsebin, ki jih podjetja ustvarjamo za svojo ciljno publiko, sodijo:

 • audio podcasti
 • blog zapisi
 • video vsebine
 • slikovni materiali (npr. infografike,…)
 • webinarji
 • email marketing
 • interaktivne vsebine (npr. aplikacije)
 • idr.

Strategija vsebinskega marketinga [Zakaj je pomembna & kako jo načrtovati]

Strategija vsebinskega marketinga je pravzaprav marketinški načrt podjetja, kako se bo lotilo nagovarjanja svoje spletne publike.

Odgovor na vprašanje kako do spletne publike je v strategiji vsebinskega marketinga podan z izbiro prioritetnih spletnih kanalov (na katerih bo podjetje komuniciralo s svojo ciljno publiko), izbiro vrste spletnih vsebin na izbranih kanalih ter načinom komuniciranja (ton, dinamika, količina vsebin, itd…).

Poglejte 2 primera:

 • za komuniciranje preko YouTube kanala podjetje začne s pripravo informativnih video vsebin. Pri tem predhodno določi format in dinamiko objav. Format informativnih vsebin na YouTubu so npr. lahko intervjuji, webinarji, prikaz izvajanja storitev v praksi, itd…
 • za komuniciranje preko informativnih vsebin, na Googlu, preko bloga, podjetja začnejo s pripravo blog zapisov, preko katerih ne pripravljajo zgolj prodajnih informacij, ampak predvsem ozaveščajo informirajo

Zapisana strategija vsebinskega marketinga je pomembna zato, ker brez zapisanega načrta, ne morete postaviti, meriti in spremljati ciljev in podjetje brez načrta ne morete usmerjati k izboljševanju rezultatov.

Najmanj, kar pri kreiranju strategije vsebinskega marketinga, zapišite, je:

 • kakšne vrste spletnih vsebin boste objavljali na katerih spletnih kanalih (zabavne, poučne, informativne, prodajne, btb vsebine, mešane vsebine, itd…)
 • kako pogosto boste objavljali posamezne vsebine
 • kako se boste odzivali na povratne informacije od objavljenih vsebin
 • kdo bo objavljal vsebine
 • kako boste spremljali redno izvajanje objav
 • kako boste spremljali rast in vrednost posameznih vsebin

Vsebinski marketing primeri

Osebno, s pomočjo vsebinskega marketinga, delam na več spletnih straneh. V večini primerov ustvarjam vsebine z rednim bloganjem (v času tega zapisa skoraj polnih 9 let), primer mojega blog zapisa (o vsebinskem marketingu na osebnem blogu MatijaZajšek.com, najdete na povezavi). Sicer pa storitev vsebinskega marketinga (s pomočjo bloganja), ponujam tudi v okviru naše digitalne agencije za internet marketing vKoraku.si.

Primer ustvarjanja spletnih vsebin na Pohištvo123.si za vzmetnice

Za spletno trgovino Pohištvo123.si, ki med ostalim pohištvenim programom, odlično na spletu, prodaja tudi vzmetnice, se za potrebe prodaje celotnega programa najrazličnejših vzmetnic, v Pohištvo123.si, pripravljajo tako nakupne vsebine – opisi posameznih vzmetnic (na povezavi zgoraj), kot tudi informativne vsebine – blog zapisi z uporabnimi informacijami o vzmetnicah; npr. nasveti oi tem katero vzmetnico kupiti.

otroske postelje pikapolonica

Primer ustvarjanja spletnih vsebin za otroške postelje na Pikapolonica.si

V, večini Slovencem poznani, spletni trgovini Pikapolonica.si, lahko primere vsebinskega marketinga, opazite z vrhunsko SEO optimiziranimi kategorijami posameznih produktov, npr. otroške postelje v kategoriji ponudbe pohištva za otroško sobo. Poglejte kako so formatirane vsebine, kjer so na Pikapolonica.si, predstavljene otroške postelje.

adventni vencki sanjski sopek

Spletne vsebine o adventnih venčkih Sanjski-Sopek.si

Podobno prakso, kot v prvem primeru zgoraj, v zvezi z ustvarjanjem spletnih vsebin, gradi tudi slovenska najbolj poznana trgovina z adventnimi venčki, Sanjski.Sopek.si. Tudi v trgovini Sanjski-Sopek.si, so adventni venčki, predstavljeni z izvirnimi vsebinami v kategoriji izdelkov, hkrati pa tudi na Sanjskem Šopku, v povezavi z adventnimi venčki, pripravljajo zanimive, poučne in informativne vsebine na blogu, npr. Adventni venčki iz naravnih materialov

Viri in dodatne informacije:

1 – Content marketing statistics – Optinmonster
2 – 13 unique benefits of content marketing – Junto