Najpogostejši SEO izrazi [razlaga pojmov]

Optimizacija spletnih strani vključuje precej izrazov, ki jih tisti, ki šele vstopate v svet spletne optimizacije, večinoma ne razumete v celoti. Zato smo spodaj pripravili podrobnejše razlage v katerih so opisani vsi najpomembnejši SEO izrazi, ki jih vključuje optimizacija spletnih strani. Obenem pa smo, v drugem delu zapisa, dodali še odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja, povezana s SEO optimizacijo…

Podrobnosti o tem kaj je SEO optimizacija spletnih strani, smo opisali na povezavi.

Kaj je SEO

SEO je izraz/kratica za pojem search engine optimization oz. po slovensko: optimizacija spletnih strani (1).

Pojem SEO predstavlja izvajanje aktivnosti na spletnih straneh, z namenom, da dosežete, da so internetne strani, ki jih optimizirate, prikazane v iskalniku Google, med čim višjimi neplačanimi t.i. organskimi prikazi spletnih strani.

Višje kot so v iskalniku Google prikazane spletne strani, več obiskovalcev si lahko obetajo in posledično več prejmejo klikov ter realizirajo poslov preko svojih internetnih strani (npr. prodaj preko svojih e trgovin, naročil na e novice, oddanih povraševanj, itd..).

Podrobna razlaga o tem kaj je SEO se nahaja na povezavi.

Iz česa sestoji cenik optimizacije spletnih strani

Glede na to, da je SEO optimizacija sestavljena iz različnih področij: to so onsite, offsite in tehnična optimizacija spletnih strani, je cenik optimizacije spletnih strani največkrat sestavljen iz teh treh postavk (2).

Cene za onsite, offsite in tehnično optimizacijo strani se pogosto zelo razlikujejo, ker pri različnih ponudnikih cene posameznega področja spletne optimizacije, zajemajo različne postavke.

Hkrati so cene za izvajanje SEO optimizacije tudi zelo različne od primera do primera zaradi tega, ker je rezultat SEO optimizacije odvisen tudi od zahtevnosti panoge v katerih deluje posamezna spletna stran, kakor tudi od konkurenčnosti v panogi.

Več: optimizacija spletnih strani cenik

Kaj so SEO članki

SEO članki so spletne vsebine v tekstovni obliki (največkrat v obliki blog zapisov), ki upoštevajo aktualna SEO pravila. Ker upoštevajo aktualna SEO pravila, so SEO članki pogosto uvrščeni na najvišja mesta v iskalniku Google, posledično pa pritegujejo največ obiskovalcev na spletne strani (3).

SEO članki upoštevajo ustrezno pripravo SEO naslovov, meta opisov, vsebinsko zasnovo, notranje in zunanje povezovanje posameznih člankov med seboj  ter optimizacijo slik v samih člankih.

Načeloma SEO stroka loči SEO članke na onsite in offsite SEO članke.

Onsite SEO članki so namenjeni objavam na blogih spletnih strani, offsite SEO članki pa so namenjeni objavam na drugih spletnih straneh, ki preko povratnih povezav, vabijo bralce teh člankov, da obiščejo povezane spletne strani.

Gradnja povratnih povezav predstavlja pomembno vlogo pri izvajanju offsite SEO optimizacije.

Kdo je SEO strokovnjak

Kljub temu, da se s spletno optimizacijo danes na trgu ukvarja že nešteto ponudnikov (tudi v Sloveniji), je načeloma za SEO strokovnjaka ocenjen tisti, ki od optimizacije spletnih strani, praviloma živi (4).

V kolikor ponudnik izvaja tudi ostale tehnike spletne prodaje in trženja preko spletnih kanalov (npr. oglaševanje na družabnih omrežjih ali plačljivo oglaševanje na Googlu, t.i. Google Ads), to ne pomeni nujno, da gre za SEO strokovnjaka, saj ni nujno, da le ta nove posle pridobiva s spletno optimizacijo.

Večina laične publike med SEO strokovnjake sicer uvršča tiste lastnike spletnih strani, ki se trenutno nahajajo med prvimi uvrstitvami na Googlu, a to le delno drži, saj je mnogo SEO strokovnjakov, boj za prve pozicije na Googlu, v Sloveniji opustilo – ker so npr. v preteklosti dobili odlične ponudbe za izvajanje SEO optimizacije za druge, na tujih trgih.

Hkrati precej SEO strokovnjakov tudi v Sloveniji, ki so nekoč uspeli priti na prva mesta iskalnika Google, danes na trgu izvaja druge digitalne storitve (npr. izdelava spletnih trgovin in strani), ki so načeloma bolj iskane in bolj donosne kot optimizacija spletnih strani).

Podrobnosti o SEO strokovnjakih.

Kateri SEO tečaj optimizacije je uporaben

Za tiste, ki se želite sami priučiti optimizacije spletnih strani, je na trgu, na voljo, nešteto možnosti. Od nakupa ali sposoje knjig, ki govorijo o optimizaciji spletnih strani do možnosti obiskovanja takšnih ali drugačnih tečajev za SEO optimizacijo.

Med vsemi možnostmi priučitve SEO optimizacije, je v svetu in tudi v Sloveniji, v zadnjem času, najbolj popularno t.i. SEO mentorstvo, na podlagi katerega SEO mentor mentoriranca uči optimizacije spletnih strani, ki so sicer v lasti ali pod upravljanjem mentoriranca.

Za razliko od najrazličnejših SEO tečajev, ki jih praviloma obišče več interesentov hkrati, so individualna izibraževanja za SEO, najbolj uporabna za tiste, ki želijo individualno delati na optimizaciji svojih spletnih strani.

Brezplačni tečaj SEO optimizacije se nahaja na povezavi.

Kako se optimizacija spletne trgovine loči od optimizacije ostalih internetnih strani

Optimizacija spletne trgovine se od optimizacije ostalih spletnih strani loči predvsem v pristopu, ki pri optimizaciji trgovine zahteva poudarek predvsem na strukturo in kategorizacijo spletne trgovine, medtem, ko pri ostalih spletnih straneh, precejšnjo težo igra kakovostno optimizirana pristajalna stran, kakovosten spletni branding in dobra zgodba, ki se podaja skozi blog spletnih strani.

Pri optimizaciji spletne trgovine je, še posebej, če je ta zelo velika, pomembno biti pozoren na hitro in enostavno navigacijo po spletni trgovini, na kakovostno uporabniško izkušnjo, kakovostno pripravo opisov posameznih produktov ter hitro in enostavno zaključevanje nakupa v spletni trgovini.

Lažja in hitrejša kot je pot do zaključitve nakupa v spletni trgovini, večja je konverzija (št. prodaj) v trgovini.

Dodatne informacije:

  • podrobno so vsi ostali SEO izrazi in odgovori na vprašanja, povezana s speltno optimizacijo, opisani na speltni strani SEO Praktik
  • če iščete praktičen primer kako se na posamezni spletni strani upoštevajo zgoraj opisovani SEO izrazi, si nujno podrobno poglejte spletno stran TermoTom. Na spletni strani Termotom.si je SEO optimizacija izvajana vrhunsko.
  • še več nasvetov za spletni marketing in SEO, najdete na povezavi

Viri:

1 – What Is SEO / Search Engine Optimization?
2 – SEO Pricing: How Much Does SEO Cost in 2021?
3 – What Is an SEO Article? Why Should You Write One? And How?
4 – How to Become an SEO Expert in 2021